Primăria Drăguş județul Brașov

HCL NR.8-privind stabilirea coeficientilor si a salariilor de baza