Primăria Drăguş județul Brașov

Anunt Concurs

PROCES VERBAL

 

         Selectare dosare de înscriere pentru concursul organizat în data de 19.12.2017- proba scrisă, în vederea ocupării  unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Drăguş.

          În urma verificării dosarelor de înscriere, comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la concurs, dupa cum urmează:

     Consilier I A- Compartiment agricol

   Nume şi prenume candidat                                Rezultat selecţie

BOGDAN NICOLETA-SILVIA                                admis

VĂCARU PETRONELA-ELENA                                respins