Primăria Drăguş județul Brașov

HCL-privind stabilirea coeficientului si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei comunei Dragus si serviciul public din subordinea consiliului local Dragus